Problem Çözme Teknikleri


Günümüzün acımasız rekabet koşulları altında, ürün ve hizmetlerimizin kalitesini artırırken, maliyetleri düşürmek ve daha hızlı hareket etmek durumundayız. Yeniden işleme ve muayeneyi ortadan kaldırmak, fire oranlarını düşürmek, ancak işimizi ilk seferde doğru yapmamızı engelleyen problemleri ortadan kaldırmakla mümkündür. Problem çözmede doğru yaklaşım, problemi doğuran kök nedenleri ortadan kaldıracak doğru çözümlerin uygulanmasıdır.

Problem çözmede en önemli faktörlerden birisi kullanılan tekniklerdir. Problemin niteliğine ve boyutuna göre farklı teknikler ve yöntemler kullanılmaktadır. Kalite problemlerinin pek çoğu problem çözme teknikleri kullanılarak çözülebilir. Kalite çember çalışmalarına da temel olan bu teknikler sadece üretimde değil planlama, tasarım, pazarlama, satın alma gibi çok çeşitli alanlarda da kullanılabilir.

 

Hedef

İşletmelerde geçici önlemlerle tedavi edilmeye çalışılan kronik problemleri çözebilmek için gerekli olan sistematiği ve teknikleri kullanılabilir hale getirmek ve katılımcılara etkin ekip çalışmalarının nasıl yapılacağını göstermektir.

 

İçerik

 • Kalite ve müşteri kavramları,
 • Toplam Kalite, Sürekli iyileştirme ve PDCA,
 • İyileştirme Ekipleri çalışma metodolojisi,
 • Problemin tanımı, Problem çözme metodolojisi,
 • 5N1K,
 • Beyin fırtınası,
 • Sebep-sonuç diyagramı, Balık Kılçığı diyagramı
 • Nominal grup tekniği,
 • Pareto analizi,
 • Veri toplama teknikleri,
 • Gruplandırma,
 • Korelasyon analizi,
 • Kontrol çizelgeleri,
 • Histogram,
 • Kontrol şemaları,
 • Seçme filtresi,
 • Proses akış haritaları,
 • Karar verme teknikleri: Kuvvet alanı analizi,
 • Fayda-maliyet analizi, 
 • Problem Çözme Teknikleri’nin kullanılmasında önemli hususlar,
 • Uygulama sonrası dikkat edilecek hususlar.

 

Katılımcılar

Sürekli gelişme felsefesini benimseyerek sorunlara problem çözme metodolojisi ile yaklaşılmasını hedefleyen kuruluşların yönetici ve çalışanları.

 

Süre: 2 Gün

Birlikte Çalışıyoruz

İŞ BİRLİKLERİMİZ


 • İSTANBUL GENEL MERKEZ
 • ANKARA ŞUBE
 • BURSA ŞUBE
 • ESKİŞEHİR ŞUBE
 • İZMİR ŞUBE
 • KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ
 • TRAKYA TEMSİLCİLİĞİ
 • DOĞU MARMARA GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ
 • BATI AKDENİZ GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ