Türkiye Sürdürülebilir Gelecek Ödülleri
Ödül Modelinin Ortaya Çıkışı ve Amacı

KalDer 2020 yılının başında altı farklı görev gücünden oluşan ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini çalışmalarının merkezine alan Sürdürülebilirlik Komitesi’ni kurmuştur. Üye kuruluşlar ve KalDer şubelerindeki çalışanların katılımıyla düzenli faaliyetler gerçekleştiren Komite ve Görev Güçleri, süregelen farkındalık çalışmalarını yaygınlaştırmak ve artırmak amacıyla iş dünyasındaki sürdürülebilirlik konusunda iyi uygulamaların tanındığı-ödüllendirildiği bir Tanıma Programını hayata geçirmek üzere “Türkiye Sürdürülebilir Gelecek Ödülleri” modeli olarak adlandırılan Ödül Programını oluşturmuştur.  

KalDer Türkiye Sürdürülebilir Gelecek Ödülleri, kuruluşunuzun gelecek için sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığınızın ve ilerlemenizin değerlendirilmesine ve başarılarınızın tanınmasına, imkân veren önemli bir değerlendirme çalışması olarak kuruluşunuzun rekabet gücünü, verimliliğini ve etkililiğini artırma konusunda size kıymetli bir model sunmaktadır.

Türkiye Sürdürülebilir Gelecek Ödüllerine başvuran kuruluşlara, bu konuda yetkin değerlendirici bir ekip tarafından yapılacak doküman ve saha değerlendirmeleri sonucunda kuruluşun Sürdürülebilirlik yaklaşımlarına, iş yapma modellerine ve elde edilen sonuçlara yönelik güçlü yönleri ve iyileştirme fırsatlarını içeren detaylı bir geri Geri Bildirim Raporu sunulacaktır. Geri Bildirim Raporu, ulaşmak istediğiniz sonuçlar, başarılar ve yönetsel yaklaşımlarınıza yönelik bir öğrenme ve iyileştirme fırsatı olacaktır.

Wef (World Economic Forum) Paydaş Kapitalizmi Metrikleri

KalDer Türkiye Sürdürülebilir Gelecek Ödülleri; başvuru konuları ve değerlendirme ölçütleri 2020 yılında WEF (World Economic Forum)  tarafından iş dünyasına sunulan Paydaş Kapitalizmi Metriklerine göre oluşturulmuştur. Küresel iş dünyası tarafından kabul gören bu göstergeler, kuruluşların değerlendirmesinde bilimsel temele dayalı bir kılavuz niteliğindedir. 

Paydaş Kapitalizmi Metrikleri;Yönetişim – Gezegen – İnsan – Refah alanlarındaki çeşitli ölçütlerden oluşmaktadır.

 • Bu ölçütlerden bazıları, esas olarak, birçok şirket tarafından (çoğunlukla farklı formatlarda da olsa) bilgilerin hâlihazırda rapor edildiği veya makul bir çabayla elde edilebilen nicel ölçütlerdir.
 • Bazı ölçütler ise mevcut uygulama ve standartlarda daha az yerleşik göstergelerdir ve sürdürülebilirlik/ESG raporlamasında zaten olgun olan lider şirketler için uzun vadeli değer yaratmayı ölçmenin ve iletmenin daha gelişmiş bir yolunu temsil eder.
 • Etki odaklıdırlar, daha geniş değer zinciri kapsamını ele alırlar ve etkiyi parasal terimler gibi daha karmaşık ve somut bir şekilde iletirler.

Ödül Başvuru Şartları

 • Başvuru yapan kuruluş UNGC (Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi) imzacısı olmalıdır.
 • Başvuru yapan kuruluş en az üç dönem sürdürülebilirlik raporlaması yapmış olmalıdır.

Türkiye Sürdürülebilir Gelecek Ödüllerine (TSGÖ) yukarıda belirtilen tüm kategoriler kapsamında ölçek ve sektörden bağımsız olacak şekilde tüzel kişiliğe sahip kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları (STK) başvuru yapabilir. Detaylı bilgiye TSGÖ Bilgilendirme Kitapçığından  erişebilirsiniz. Kitapçığa ulaşmak için burayı lütfen Tıklayınız 

Başvuru Formu ve Dokümanı

Ödüle başvurmak için öncelikle “Kuruluş Başvuru Bilgi Formu” eksiksiz bir şekilde doldurulmalıdır. Ardından form, başvuru takvimine uygun olacak şekilde KalDer’e iletilecektir. Başvuru Formu için lütfen Tıklayınız

Kuruluş Başvuru Bilgi Formu, kuruluş sürdürülebilirlik çalışmalarının değerlendiriciler için özetlenmiş halidir. Form, öncelikle kurumun faaliyet alanını, amacını ve stratejilerini anlattığı bir bölüm ile başlayıp, TSGÖ Ödülü’nü oluşturan kriterler çerçevesinde doldurulacaktır.

Başvuruların Değerlendirilmesi

Başvuruların değerlendirmesinde gönüllü, bağımsız değerlendiriciler görev alacaktır. Değerlendiriciler ayrıca bir Değerlendirici Başvuru Formu doldurarak sürece başvurur ve gerekli yetkinlikleri varsa TSGÖ Yürütme Kurulu tarafından seçilerek ilgili başvurulara atamaları yapılır. Her bir değerlendirme ekibi bir Baş Değerlendirici ve 2-4 değerlendiriciden oluşur. Belirlenen kriterler çerçevesinde başvuruları önce masa başında ardından kuruluş ile yapılacak online proje sunumu ve saha ziyareti çerçevesinde değerlendirir, raporlandırır ve Ödül Yürütme Kurulu’na iletirler.

Ödüle Hak Kazanma

 • Başvuruların değerlendirmesi ‘Ödül Jürisi’ tarafından, aşağıda belirtilen değerlendirme kriterlerine göre yapılacaktır. Ödül Jürisi; 2 KalDer Yönetim Kurulu Üyesinden ve en az 3 ödül sürecine başvurmamış sürdürülebilirlik konusunda çalışmaları olan kurumların üst düzey yöneticilerinden oluşur.
 • Değerlendiriciler tarafından yapılan ilk değerlendirme sonunda 500 ve üzerinde puan alan projeler ikinci aşama olan saha ziyaretine hak kazanır.
 • Saha ziyareti sonrasında projeler tekrar değerlendirilir. 600 ve üzeri puan alan kuruluşlar ödül adayı olurlar.

Ödül Kategorisi

Türkiye Sürdürülebilir Gelecek Ödüllerinde başvuran kuruluşlar, WEF Paydaş Kapitalizmi Metriklerinin tamamını kapsayan bir değerlendirmede alınan puanlara göre Büyük Ödül ve Başarı Ödülü şeklinde Türkiye Sürdürülebilir Gelecek Ödüllerine hak kazanacaklardır. Ayrıca her kategori bazında en az bir iyi uygulama örneği olan kuruluşlar da ilgili kategoride İyi Uygulama Ödülü alabilecekledir. 

TSGÖ Ödüllerine Başvurmak 

TSGÖ Başvuru şartları, Ödül için gerekli koşullar ve Ödül Değerlendirme sürecinin işleyişi ile ilgili detayları TSGÖ Bilgilendirme kitapçığında bulabilirsiniz.. Kitapçığa ulaşmak için burayı lütfen Tıklayınız 

TSGÖ hakkında daha fazla bilgi almak için;
KalDer Türkiye Mükemmellik Ödülleri Sekreteri Esra Karakaş Kurşun - esra.karakas@kalder.org ile iletişime geçebilirsiniz.

 

 

Birlikte Çalışıyoruz

İŞ BİRLİKLERİMİZ


 • İSTANBUL GENEL MERKEZ
 • ANKARA ŞUBE
 • BURSA ŞUBE
 • ESKİŞEHİR ŞUBE
 • İZMİR ŞUBE
 • KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ
 • TRAKYA TEMSİLCİLİĞİ
 • DOĞU MARMARA GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ
 • BATI AKDENİZ GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ