Yönetim Becerilerinin Geliştirilmesi


Amaç

Farklı iş kollarında Kısım, Grup ya da Proje Müdürlüğü gibi görevleri üstlenmiş olan yönetici kadrolarının yönetsel yetkinliklerinin gelişime açık yanlarını saptamaları ve gelişim planı oluşturabilmelerine katkı sağlamaktır.

 

İçerik

 • Değişim
  • Değişen İşgücü
  • Değişen Yöneticiler
  • Kuşakların Farklılıkları ve Yönetimi
 • Yönetim Kavramı ve Yöneticinin Rolleri
  • Karar alma
  • Bilgilendirme
  • Bireylerarası roller
 • Yönetim Kuramları ve Yönetim Kavramının Evrimi
  • Bilimsel, Organizasyonel ve Davranışsal Yaklaşımlar
  • Bugünün Yöneticilerine Çıkarımlar
 • Liderlik
  • Tanımlar ve Kuramlar
  • Güç ve Etki Yaklaşımı
  • Durumsal Liderlik Kavramı
  • Bireysel Tarzların Analizi ve Ekip Üyelerine Uyarlama
  • Astın Hazır Olma Düzeyi
 • Ekip Yönetimi
  • Ekip Olma Süreci ve Aşamaları
  • Olası Çatışma Nedenleri
  • Ekiplerdeki Aksaklıklar ve Çözüm Yöntemleri
 • Delegasyon
  • Nedir? Ne değildir?
  • Yöneticilerin Delegasyon Hakkındaki Yanılsamaları
  • Yetki, Sorumluluk, Kontrol ve Yetkinlik Kavramları Üzerinden Delegasyon
  • Becerisi Geliştirmek
 • İletişim
 • Algılama
 • Motivasyon
 • Performans Yönetimi
  • Performans Değerlendirmesi Bir Araçtır!
  • Doğru Hedef Tanımlama
  • Hedef Kıstasları ve Türleri o Etkin Geribildirim Verebilme o Kaçınılacak Tutumlar
  • Görüşme Akışı Önerileri

 

Katılımcılar

Orta ve Üst kademe Yöneticiler

 

Süre: 1 veya 2 gün

Birlikte Çalışıyoruz

İŞ BİRLİKLERİMİZ


 • İSTANBUL GENEL MERKEZ
 • ANKARA ŞUBE
 • BURSA ŞUBE
 • ESKİŞEHİR ŞUBE
 • İZMİR ŞUBE
 • KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ
 • TRAKYA TEMSİLCİLİĞİ
 • DOĞU MARMARA GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ
 • BATI AKDENİZ GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ